Nyheter

Nyhet Ändrad gränslägesbrytare för pneumatiska silospjäll och utloppspjäll

Pneumatiska silospjäll och längsgående utloppspjäll utrustas från och med 1 februari 2021 med vår 3-trådiga 24 V induktiva gränslägesbrytare. Läs mer om givaren, i vår anslutningsanvisning för elektronik som finns att ladda ner på vår hemsida.