Nyheter

Nyhet Skandia Elevator Prislista 2014/15

Vi vill informera er om några av förändringarna vi har gjort i vår kommande prislista vilken kommer att gälla från 1:a september 2014.

Förändringar i nya prislistan kan sammanfattas i tre punkter;

• Största nyheten är införande av lutande och böjda maskiner i vårt H-Line sortiment. I den nya prislistan finns nu KTHA, KTHBU och KTHG för kapaciteter 150 och 200 ton/timme. Arbete pågår med att komplettera de lutande böjda maskinerna i H-Line med ytterligare kapaciteter (60 – 120 ton/timme).

• Prisöversyn av 2- och 3-vägsfördelare, för alla kapaciteter, RK såväl som FK.

• Kedjeelevator KE 25, läggs ner p.g.a. vikande efterfrågan. Givetvis kommer vi fortsättningsvis att tillhandahålla reservdelar för KE 25, men försäljning av hela maskiner upphör i och med nya prislistan.

Ladda ned de nya prislistorna:

Skandia Info / Prislistor

(för att komma åt Skandia info måste du vara inloggad)