Nyheter

Nyhet Skandia Elevator får innovationsstöd för att utveckla spårbarhet i spannmålskedjan

Framtidens spannmålsköpare kommer ställa högre krav på transparens i värdekedjan. Det finns ett behov av att genom spårbarhet öka livsmedelssäkerhet på spannmålsbaserad mat.

En nystartad innovationsgrupp bestående av sju partners med expertkompetens har genom europeiska innovationspartnerskapet EIP-Agri beviljats stöd från svenska Jordbruksverket för att tillsammans med Skandia Elevator förverkliga innovationsidén om spårbarhet i spannmålskedjan. Detta ska göras genom utveckling av Grain Cloud, Skandia Elevators app för spannmålsanläggningar. Innovationsprojektet leds av konsulten Matilda von Rosen.

– Idag är det mycket som kan gå fel i samband med lagringen av spannmålen. Det är ett stort steg i rätt riktning att ge lagerhållaren mer information för att kunna fatta bättre och ekonomiskt mer fördelaktiga beslut, säger Matilda von Rosen som tidigare jobbat som spannmålshandlare.

– Vi är väldigt glada för att Jordbruksverket tror på vår idé om den digitala lagringsanläggningen. Den kommer styra och reglera spannmålsflöden med hjälp av mätning, statistik och maskininlärning vilket ger en effektivare anläggning och spårbarhet i spannmålskedjan säger Joakim Larsson VD för Skandia Elevator.

– Stödet är ovärderligt för vidareutvecklingen av Grain Cloud till den vision vi hade redan vid starten, nu ser vi fram emot att få jobba med innovationsgruppens partners för att skapa verkligt nytta för lantbrukare, fortsätter Joakim Larsson.

Lars Rönnholm, torkansvarig på Vadsbo Växtodling som är en av testgårdarna i projektet.