Nyheter

Nyhet Skandia Elevator är med och förvärvar Automations Teknik i Lidköping AB

Skandia Elevator har tillsammans med Benders och A&T i Grästorp AB förvärvat Automations Teknik i Lidköping AB (AtLid). AtLid är en ledande leverantör av automationslösningar inom industri och vi ser fram emot att fortsätta utveckla AtLids redan starka erbjudande.

AtLid bedriver verksamhet inom automation. Företagets målsättning är att använda den teknik som idag erbjuds av de ledande fabrikaten inom automationsbranschen och kontinuerligt arbeta med att utveckla tekniker och arbetsprocesser för att erbjuda sina kunder kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar.

– Vi är mycket glada över att kunna förvärva AtLid. Förvärvet stärker vår position som leverantör av ett digitalt beslutsstödsystem för spannmålsanläggningar. Genom AtLids förmåga att styra och övervaka processer tar vi nu nästa steg i utvecklingen av Grain Cloud. En utveckling som syftar till att effektivisera och förenkla för Europas lantbruk. Vi tror också att andra maskinbyggare kan dra nytta av den molnbaserade databasplattform vi utvecklat inom Grain Cloud, säger Joakim Larsson, delägare i Skandia Elevator.

– Det är ett spännande nytt kapitel i Skandia Elevators historia att få göra vårt första förvärv. Att göra det tillsammans med Benders och A&T i Grästorp AB känns helt rätt då vi alla tre kommer att tillföra och utveckla bolaget på olika sätt. Tre lokala företag med likvärdiga värderingar om utveckling och långsiktighet, säger Jonas Larsson, ägare av Skandia Elevator.

Press release (pdf)