Nyheter

Nyhet Säljstart för vår nya generation tvärsgående utloppsspjäll

1 april är säljstart för vår nya generation tvärsgående utloppsspjäll för hela I-line och upp till och med 40/40 för H-line.

Viktigt! Det nya utloppsspjällen som är pneumatik-/motordrivna samt manuella med lägesindikering är utrustade med vår induktiva tretrådiga givare, artikelnummer 91934210. Läs mer om givaren i vår anslutningsanvisning som finns att ladda ner på vår hemsida.

Förbättrad funktionalitet
Den nya generationen utloppsspjäll har en ny kompaktare design med utanpåliggande kuggstänger för drivning av spjällbladet, vilket gör att spjällbladet kan gå tätare mot öppningen. Ytterligare förbättringar är dubbla kullager som stöttar upp bladet i stängt läge samtidigt som bladet överlappar mer. Vi har också lagt till en filtlist mellan spjällbladets ovansida och transportörssidan där spjällbladet går in.

Det nya utloppsspjället är även driftsäkrare som ett resultat av förbättringar gjorda på och omkring spjällbladet och medbringaröverföringarna men också för att borstens vridmekanism har gjorts kraftigare. Det vridna plattjärnet (styrstången) är nu 6 mm tjockt och löper mellan justerbara kullager i infästningen på spjällbladet.

Notera! Artikelnumren kommer vara samma som tidigare men det är endast beställningar som görs från och med 1 april som kommer leverera den nya generationen utloppsspjäll.