Nyheter

Nyhet Säljstart för ställbara stödfötter

Från om med 1 april kommer ställbara stödfötterna för kedjetransportörer finnas för horisontella och böjda maskindelar för hela I-line sortimentet och för H-line sortimentet upp till och med 40/40.

Ställbar stödfot för böjsektion blir standard
För böjda transportörer kommer det ställbara stödet för böjsektionen ingå som standard i en maskinbeställning. Stödfötter för horisontella maskindelar kommer endast finns som tillbehör. Artikelnummer anges längst ner i texten.

Justerbarhet
Stödfötterna kan ställas in på höjder mellan 40-225 mm, först i monteringssteg om 10 mm och därefter med finjustering till exakt höjd.

Enkel montering som också underlättar vid service
Stödfötterna monteras utanpå transportören med befintliga skruvförband. Detta underlättar betydligt vid service i jämförelse med fixa stödfötter under maskinen.

Kvalitet
För att klara fuktiga förhållanden är de nedre delarna av stödfötterna tillverkade av rostfritt och varmgalvat stål. ​​Resterande delar är gjorda i samma material som övriga maskindelar.

Antal stöd per maskin

Ställbar stödfot för: 20/33 30 & 40/33 30/40 40/40
Tranportsektion/spänndel 1 par/4 m 1 par/3 m 1 par/3 m 1 par/2 m
Drivdel 4 st. 4 st. 4 st. 4 st.
Böjsektion 1 st. 1 st. 1 st. 1 st.
.

Artikelnummer satser

Ställbar stödfot för: 20/33 30 & 40/33 30/40 40/40
Tranportsektion/spänndel, 1 par 0331000 0331000 0461000 0461000
Drivdel, 4 st. 0330000 0330000 0460000 0460000
Böjsektion 15° 335431 355431 355431 365431
Böjsektion 30° 335433 355433 355433 365433
Böjsektion 45° 335435 355435 355435 365435
.