DC Remover

I linjerna finns även en damm- och bossavskiljare (DC Remover) som är avsedd för grovrensning av spannmål och rensar bort damm, agnar och lättare halmstrån.