H-Line

H-Line är vår produktlinje för daglig och kontinuerlig drift med produktion året om. H-Line är utvecklad för att möta de hårt ställda kraven inom spannmålsindustrin.

Läs mer om H-Line
Kapacitet
 • 30 t/h
 • 40 t/h
 • 60 t/h
 • 80 t/h
 • 100 t/h
 • 120 t/h
 • 150 t/h
 • 200 t/h
 • 300 t/h
 • 600 t/h
Lagringsstorlek
 • Under 3 000 ton
 • Under 30 000 ton
 • Över 30 000 ton
Driftstid
 • Koncentrerad under skördeperioden
 • Regelbundet under hela året
 • Daglig och kontinuerlig
Läs mer om H-Line

I-Line

Produkterna inom I-Line är framtagna för anläggningar med intensiv drift året runt. Den här linjen passar både medelstora och stora lantbruk samt kommersiella spannmålshandlare.

Läs mer om I-Line
Kapacitet
 • 30 t/h
 • 40 t/h
 • 60 t/h
 • 80 t/h
 • 100 t/h
 • 120 t/h
 • 150 t/h
 • 200 t/h
 • 300 t/h
 • 600 t/h
Lagringsstorlek
 • Under 3 000 ton
 • Under 30 000 ton
 • Över 30 000 ton
Driftstid
 • Koncentrerad under skördeperioden
 • Regelbundet under hela året
 • Daglig och kontinuerlig
Läs mer om I-Line

L-Line

L-Line är speciellt anpassad för mindre anläggningar samt små och medelstora gårdar med behov av koncentrerad drift under skördeperioden.

Läs mer om L-Line
Kapacitet
 • 30 t/h
 • 40 t/h
 • 60 t/h
 • 80 t/h
 • 100 t/h
 • 120 t/h
 • 150 t/h
 • 200 t/h
 • 300 t/h
 • 600 t/h
Lagringsstorlek
 • Under 3 000 ton
 • Under 30 000 ton
 • Över 30 000 ton
Driftstid
 • Koncentrerad under skördeperioden
 • Regelbundet under hela året
 • Daglig och kontinuerlig
Läs mer om L-Line

Produkter & tillbehör