Ny generation SEH 50/18, 50/23 & 63/30

Under många år har Skandia Elevator tillverkat elevatorer och transportörer för effektivare spannmålshantering. Med input från våra kunder och genom noggrann analysering av materialhanteringen har vi nu utvecklat en ny generation elevatorer. Resultatet är ett optimerat flöde, minde slitage och enklare underhåll samtidigt som elevatorerna kan byggas högre.

Enklare Service

Stort fokus har lagts på designen för att förenkla service och underhåll. Bland annat är elevatorhuven nu delbar, inspektionsluckorna i trummorna har blivit större och foten har fått två extra rensningsluckor i form av utdragbara kassetter på kortsidorna. Dessa smarta lösningar ger smidigare åtkomst vilket i sin tur förenklar arbetet och minskar stopptiderna.

Säkrare Drift

Elevatorernas generella form och funktion har setts över för en säkrare drift. Som ett exempel kan nämnas det helmantlade drivhjulet med spårat friktionsgummi. Den här nya lösningen ger ett optimerat grepp och förhindrar att material fastnar mellan drivhjulet och remmen.

Enklare montage och injusteringar

Genom att se över designen på de enskilda komponenterna har monteringen och injusteringar blivit enklare. Med en snabb och säker installation går det också snabbare att komma igång med driften.

Högre kvalitet

För att möta kundernas krav har vi ökat dimensionerna, ändrat remtyp till VLE (Very Low Elongation) och optimerat effektbehovet. Det här gör att vi kan bygga högre elevatorer. Den nya VLEremmen töjs betydligt mindre och har längre livslängd, vilket väsentligt minskar behovet av efterspänning. Det sparar förstås både tid och pengar. För att minimera risken för slitage har vi också utökat ytan av slitbelag i elevatorhuven och utloppet, och även lagt slitbelag på alla utsatta ytor i elevatorfoten.

Elevatorhuvudet

• Elevatorhuven är delbar.
• Inspektionslucka finns på vardera sida i huvudet.
• Drivpaketet är urlyftbart.
• Justerskruvarna för remlägesjusteringen är lättåtkomliga.
• Lagerhusen kompaktare konstruktion, vilket minskar byggmåttet med 30-40 mm och stärker den bärande konstruktionen.
• Drivhjulet är helmantlat med spårat friktionsgummi.
• Elevatorhuv med ny form har tagits fram med hjälp av simuleringar och beräkningar. Formen följer nu spannmålets kastbana vilket minimerar slitage av plåt och skada på spannmål.
• Slitbelag av plast finns på alla usatta ytor.

Rem och remspänning

• VLE-rem.
• Generösare remspänningsmöjligheter.

Elevatortrummorna

• Elevatortrummorna har större tvärsnitt.
• Trumskarvarna är gjorda i tjockare plåt.
• Skruvförbanden för trummornas lock sitter i utvändiga flänsar vilket underlättar monteringen av olika tillbehör.
• Serviceluckorna är större.

Övrigt

• Effektbehovet har optimerats.

Elevatorfoten

• Rensluckor finns på alla sidor, på kortsidorna i form av utdragbara kassetter.
• Spännskruvarna är lättåtkomliga uppifrån.
• Färdig infästning för remlägesvakt.
• Färdig infästning för rem- och remhjulsavskrapare. Infästningen justerar sig automatiskt efter spännhjulsinställningen.
• Slitbelag av plast finns på alla utsatta ytor.

Teknisk info

Modell6080100120
Kapacitet t/h6790112134
Kapacitet m³/h89119149178
Nom. varvtal rpm123123123123
Modell150200250300
Kapacitet t/h168221279336
Kapacitet m³/h223294371448
Nom. varvtal rpm123979797
Produktlinje

H-Line är vår produktlinje för daglig och kontinuerlig drift med produktion året om. H-Line är utvecklad för att möta de hårt ställda kraven inom spannmålsindustrin.

Läs mer om H-Line här

Ladda ner