KTIS

Svepertransportören Sweep Conveyor har så många fördelar att vi knappt vet var vi ska börja. Om vi skulle försöka hade faktumet att du kan använda den direkt efter att centrumutloppet har tömt silon, utan att behöva frilägga svepertransportören, varit ett bra sätt att bryta isen. Vi skulle troligtvis fortsätta diskussionen med att berätta om ”borsten” som är placerad under transportören och som lämnar en ytterst liten mängd spannmål efter sig. För att fortsätta diskussionen skulle vi prata om framdrivningssystemet som driver svepertransportören framåt lugnt och metodisk. Vi skulle runda av samtalet med att avslöja; svepertransportören passar perfekt ihop med våra bottentransportörer. Nu kan du med andra ord få ett balanserat system och reducera risken för driftstörningar.

KTIS är tillverkad av galvaniserad plåt och i enlighet med EU:s Maskindirektiv. KTIS är klassificerad som en Kategori II 0D/OD transportör, avsedd att transportera granulerat eller pulveriserat material som är oklassificerat.

KTIS svepertransportör är kapacitetsmässigt anpassad till att tömma spannmål från silo till en Skandia bottentransportör. Nedanstående kapaciteter i t/h gäller för spannmål med vattenhalt 15 % samt volymvikt 750 kg/m³. Kapaciteten påverkas procentuellt lika mycket som vinkelkuggväxelmotorns varvtal förändras.

Inkoppling av maskinen sker via kabel med stickkontakt. Släpringsdon kan fås som tillbehör mot extra kostnad.

Teknisk info

Modell4060
Kapacitet t/h3955
Kapacitet m3/h5273
Kedjehastighet m/s0,640,96
Nom. varvtal rpm101154
Produktlinje

Produkterna inom I-Line är framtagna för anläggningar med intensiv drift året runt. Den här linjen passar både medelstora och stora lantbruk samt kommersiella spannmålshandlare.

Läs mer om I-Line här

Ladda ner