KTG

KTG är tillverkad av varmgalvaniserad plåt och i enlighet med EU:s Maskindirektiv coh den är utrustad enligt Kategori II 2D/0D och överensstämmer med European ATEX direktiv 94/9EC om den utvändiga miljön är oklassad.

KTG kan användas för materialtransport av spannmål och de flesta torra granulerade och pulveriserade material från horisontell elevatorgrop till lutande (15°, 30° och 45°) transport upp till Skandia Skopelevator.

KTG finns i tre modeller: 30, 40 och 60. De är kapacitetsmässigt anpassade att mata Skandia skopelevatorer.

Teknisk info

Modell304060
Kapacitet t/h294158
Kapacitet m3/h395577
Kedjehastighet m/s0,540,761,08
Nom. varvtal rpm88123176
Produktlinje

L-Line är speciellt anpassad för mindre anläggningar samt små och medelstora gårdar med behov av koncentrerad drift under skördeperioden.

Läs mer om L-Line här

Ladda ner