KTF

KTF är konstruerad för lantbruk och lättare industriellt bruk. Den tillverkas av varmgalvaniserad plåt och i enlighet med EU: s maskindirektiv. KTF är utrustad enligt Kategori II 2D/0D och överensstämmer med European ATEX direktiv 94/9EC om den utvändiga miljön är oklassad.

KTF kan användas för horisontell materialtransport av spannmål och de flesta granulerade och pulveriserade material. Reversibel drift är möjlig upp till 25 meter. Vid behov av lutande materialtransport används kedjetransportörer KTA, KTB eller KTBU.

KTF finns i tre modeller. KTF 30, 40 och 60. De är kapacitetsmässigt anpassade till att matas av Skandia skopelevatorer eller kedjeelevatorer.

Teknisk info

Modell304060
Kapacitet t/h344873
Kapacitet m3/h456497
Kedjehastighet m/s0,460,650,98
Nom. varvtal rpm75106159
Produktlinje

L-Line är speciellt anpassad för mindre anläggningar samt små och medelstora gårdar med behov av koncentrerad drift under skördeperioden.

Läs mer om L-Line här

Ladda ner