KE 40

KE 40 tillverkas av galvaniserad plåt och i enlighet med EUs Maskindirektiv. Den är utrustad enligt Kategori II 3D/0D och överensstämmer med European ATEX direktiv 94/9EC om den utvändiga miljön är oklassad.

Den kan användas för vertikal och lutande (45°-90°) transport av spannmål samt de flesta torra och granulerade material. Den kan matas med material på tre olika sätt: A – direktmatning i gropar med självfall, B – genom inlopp på elevatortrumman och C – genom sidoskruvar.

Kapaciteten för KE40 beror på hur den matas. Siffrorna nedan gäller spannmål med vattenhalt på 15%. Sidoskruvarna är ett kompakt, ekonomiskt system för matning från elevatorgropar eller från siloutlopp, och ansluts direkt till axeln på elevatorfoten. Max 4 m sidoskruv kan användas i elevatorgrop, 6 m vid matning från silo.

Teknisk info

ModellABC
Kapacitet t/h403530
Kapacitet m3/h534640
Kedjehastighet m/s1,911,911,91
Nom. varvtal rpm308308308
Produktlinje

L-Line är speciellt anpassad för mindre anläggningar samt små och medelstora gårdar med behov av koncentrerad drift under skördeperioden.

Läs mer om L-Line här