DC Remover

Skandia DC Remover är ett komplett system med renshus, fläkthus med motor och cyklon. Skandia DC Remover finns från 40-150 t/h.

De ingående delarna är tillverkade av galvaniserad plåt. Systemet är avsett för grovrensning av spannmål och rensar bort damm, agnar och lättare halmstrån. Rensningen är effektivast i den lägre kapacitetsnivån och bästa rensningsresultat erhålls endast med det kompletta systemet.

Rens- och fläkthus är kompakt byggda. Det vertikala avståndet mellan in- och utloppsöppning är litet varför fallhöjdsförlusten blir minimal. Spannmålen passerar en rensplåt med tvärgående slitsar där det genomsugs av en kraftig luftström. Sugförmågan är reglerbar med ett spjäll på renshusets ovansida.

In- och utloppsöppningen är fyrkantig 180, 250 eller 300. Utloppet passar mot Skandia RK250 rörsystem (120-150 t/h Spiro 315). Fläkten kan vridas 360° varvid utloppsöppningen kan fås i önskad riktning utan att böjar behöver användas. Avrenset kan transporteras ca 25 m i blåsledning till cyklon.

Standardutrustning

  • Renshus
  • Fläkthus med motor
  • Cyklon

Tillbehör

  • Regnskydd Cyklon
Produktlinje

L-Line är speciellt anpassad för mindre anläggningar samt små och medelstora gårdar med behov av koncentrerad drift under skördeperioden.

Läs mer om L-Line här

Produkterna inom I-Line är framtagna för anläggningar med intensiv drift året runt. Den här linjen passar både medelstora och stora lantbruk samt kommersiella spannmålshandlare.

Läs mer om I-Line här

Ladda ner