1914–1960

Tröskverk & gödselspridare

Företaget Bröderna Larsson i Arentorp AB grundades i 1914 av bröderna Nils Larsson och Gustav Larsson. De första åren tillverkade man enbart tröskverk som gick under namnet Skandia Tröskverken och kunderna var främst närliggande gårdar. Under 20-talet utvecklade man de första självrensande tröskverken, vilka skördade stor framgång för bröderna Larsson. Efterfrågan på Skandias tröskverk ökade under åren och 1945 tillkom en produkt i sortimentet, nämligen gödselspridaren.

Tröskverk

1961–1988

Generationsskifte & transportutrustning

1961 tog Nils son Anders Larsson och Gustavs fem barn över företaget. Redan året därpå tillverkade man den allra första elevatorn, som då var helt i trä. Under 60- och början av 70-talet hade företaget utvecklat ett brett produktutbud med både elevatorer och kompletta torkanläggningar. 1975 valde man att koncentrera produktionen enbart till transportutrustning. Samma år började företaget dessutom att exportera produkter utanför Sveriges gränser.

1979–1988

Export & den första elevatorn i galvaniserat stål

1979 var Skandia Elevator ett av de första företaget som började tillverka elevatorer och transportörer i galvaniserad plåt. Något som visade sig vara en viktig framgångsfaktor för företaget. Under 80- och 90-talet låg fokus till stor del på nya exportmarknader främst på produktutveckling. Sortimentet kompletterades med böjda och lutande transportörer, vilket ytterligare stärkte företagets konkurrenskraft.

1989–2010

Vägen till toppen

1989 tog Anders Larsson över som ensam ägare för företaget och under hans starka ledarskap lades grunden för det företag Skandia Elevator är idag. 1999 formulerades målsättningen att inom femton år bli Europas ledande tillverkare av transportsystem för spannmålsindustrin. En målsättning som hela företaget gemensamt arbetade emot under 2000-talets första decennium. 2010 blev Skandia Elevator Europas ledande tillverkare av transportsystem för spannmålsindustrin. En position vi är otroligt stolta över och kommer att arbeta stenhårt för att behålla i framtiden.

skopelevator_affisch