Nyheter

Nyhet Nytt släpringsdon till våra svepertransportörer

Nu inför vi ett nytt 6-poligt släpringsdon till våra svepertransportörer för tömning av silos. Detta för att ge möjlighet att koppla in termistor där ATEX-krav på en helt dammfri och brandsäker produkt innebär att släpringsdonet behöver ha 4+2 poler. Införandet kommer innebära en prisjustering.