Nyheter

Nyhet Ny uppvärmning med pelletspanna

Skandia Elevator byte av uppvärmning från olja till pellets minskar våra utsläpp av koldioxid med ca 190 ton koldioxid per år.

Vi använder närproducerad energi och den nya pelletspannan är ett steg i Skandia Elevators miljöengagemang.