Nyheter

Nyhet Julhälsning med stöd för The Hunger Project

Skandia Elevator fortsätter traditionen att vid jul stötta ett välgörenhetsprojekt istället för att skicka julhälsningar med post. I år har vi valt att stötta The Hunger Project – en värld fri från hunger och fattigdom. Det är en värld där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över. Där alla har rätt till mat, god hälsa, arbete och utbildning och där kvinnor och män har samma rättigheter. En värld där människor har möjlighet att äga och påverka sin egen utveckling. En värld där flickor inte gifts bort och där mödrar ges tillgång till säkra förlossningar. En hållbar värld där vi tar vara på jordens resurser och lever i samklang med naturens tillgångar.

God Jul och Gott Nytt År!
Önskar Skandia Elevator

Få reda på mer om The Hunger Project

Gåvobevis The Hunger Project – Skandia Elevator