Nyheter

Nyhet Generell prisjustering på grund av stigande stålpriser

Våra stålleverantörer varslar nu om stigande stålpriser i första kvartalet 2021. Det beror på en ökad efterfrågan av stålplåt i världen efter att många företag som stängt ner sin produktion på grund av Covid 19 nu är igång igen. Stålleverantörerna tvingades också att stänga ner och har inte ännu klarat att möta den ökande efterfrågan. Skandia Elevator blir på grund av detta tyvärr tvungna att göra en generell prishöjning med 3 % på alla produkter. Prishöjningen gäller på orders lagda från och med 1/3-2021. Offertverktyget QC kommer uppdateras men inga nya prislistor kommer att skickas ut.