Nyheter

Nyhet En värld fri från hunger och fattigdom.

I år investerar vi i en värld fri från hunger och fattigdom. Det är en värld där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över. Där alla har tillgång till näringsrik mat, god hälsa, arbete och utbildning och där kvinnor och män har samma rättigheter. En värld där flickor inte gifts bort och där mödrar har tillgång till säkra förlossningar. En hållbar värld där vi tar vara på jordens resurser och lever i samklang med naturens tillgångar.

Vår julgåva går till The Hunger Project – läs mer om deras arbete på thehungerproject.se